Nejen zdravotní aspekty nesprávné jízdy na koni

Nejen zdravotní aspekty nesprávné jízdy na koni

Pro internetový časopis NaturEquiWay píšeme sérii článků o zdravotních aspektech jízdy na koni.