Jak vznikl Paddock Paradise

Jak vznikl Paddock Paradise

Co nás inspirovalo k vybudování Paddock Paradise (PP) si můžete přečíst v Příběhu Marka. Nebudeme zde však obecně popisovat co PP znamená a kde se vlastně tento způsob ustájení objevil. Vše lze snadno vyhledat na internetu a ani my jsme při našich prvních plánech a nápadech nevycházeli z ničeho jiného než právě z různých webových stránek. Snad jen zmínka o dvou největších inspiračních zdrojích: Alena Vostatková coby naše nová kopytářka pečující o Markova kopyta, která mimo jiné přeložila do češtiny knihu "Paddock Paradise" od Jaime Jacksona a stránky českého PP Vraní Vrch. Podle našeho mínění jde o jednoznačně nejhezčí PP v Česku. 

Při budování našeho PP jsme využili spousty fotografií a rad z internetu, které byly k nalezení a vlastně jsou v principu velmi jednoduché. Hlavním úkolem bylo, jak zamezit koním v přímém přístupu od přístřešku na zelenou louku na pár metrech. První nápad byl zakázat jim přístup na nejbližší louku a donutit je jít po vyhrazené cestě (tzv. tracku- viz titulní obrázek) na vzdálenější pastvinu. Nápad dobrý, ale nestačilo to- koně pak zůstávali na pastvině celý den a výsledek byl podobný jako předtím. Nezbylo nám, než si pořádně prohlédnout celý náš pozemek a začít kreslit varianty budoucího PP.  První konečná verze  byla hotova bez přístupu do lesa a bez jedné cesty vedoucí od přístřešku. Les se nám však podařilo alespoň částečně zpřístupnit velmi rychle a zmiňovaná cesta od přístřešku vznikla podle rady Aleny Vostatkové. Měla nám zrychlit pohyb koní po PP. A je to neuvěřitelné co takových 50m navíc udělá. Koně opravdu mnohem méně postávají a mnohem více pochodují.

  v textu zminěná cesta od přístřešku

 

Konečná verze PP (alespoň pro letošní rok 2013) je tedy hotová. Ale rádi bychom v budoucnu vybudovali další okruhy a zejména by se nám líbilo ještě více zapojit do našeho PP les. Také uvažujeme o malém jezírku, ale to je už opravdu vzdálenější budoucnost.

Jak vidno náš PP nevznikl podle žádných složitých profesionálních pravidel, ale spíše spontánně s využitím znalosti dostupného terénu, nešich nápadů a zejména omezených finančních zdrojů.

Ve stručnosti jsme zde popsali vznik našeho PP a jak v něm probíhá život našich koní, to už je námět pro další články, které plánujeme brzy uvést.

rozšířený prostor pro odpočinek a hrátky našich koní

 

 jeden ze vstupů do lesa

 

    

 a druhá cesta vedoucí do lesa

 

není nad dobré seno

 

 

 na každého se dostane