Pro "zdravé" děti i dospělé

24.10.2015 17:49

Proč vzniklo zdravé ježdění? Pro koho je určené? A k čemu je vlastně dobré?

Vzniklo proto, protože už jsem se jednoduše nedokázala jen tak dívat na to, jak nevyužíváme něco, co by nám všem a hlavně našim dětem mohlo tak moc pomoci.

Své první myšlenky jsem zformulovala již v článku  o přirozeném ježdění  na internetovém časopise  NaturEquiWay . Na našich stránkách bych Vás ráda postupně seznámila s celým konceptem zdravého ježdění.

Zdravé ježdění je tu pro naši "zdravou" populaci. Není primárně určeno zdravotně hendikepovaným, i když s hiporehabilitací toho má hodně společného. Správný pohyb koňského hřbetu totiž dokáže pomáhat všem bez rozdílu, jen mu to musíme dovolit. A proto jsem sepsala určitá pravidla, která by nám měla pomoci správně využívat pohybu koně pro naše zdraví. A s čím vším tedy zdravé ježdění pomůže našim dětem a když budeme sami chtít, tak i nám?

Nejprve se zamysleme nad životním stylem nás a našich dětí. Neustále se všichni hrbíme u počítačů, nad mobilními telefony a podobnými vymoženostmi moderní techniky. A tím strašně trpí naše záda a vůbec celý náš pohybový aparát. Důležité svaly nám nefungují tak, jak by měly, protože jsou ochablé. Některé svaly zase naopak přetěžujeme. A tak naše svaly nedokážou držet kosti a klouby vlastního těla na správných místech, aby mohly dobře fungovat. Tím je způsobeno mnoho bolestí zad a kloubů. Ruku v ruce s bolestmi zad jdou i bolesti hlavy, které často vznikají díky nesprávnému držení těla a ze stresu, kterého máme my ale i naše děti přes den více než dost. K takto vzniklým bolestem hlavy tíhnou hlavně ženy, ale divili byste se, kolik dětí bolí hlava právě z těchto důvodů.

Dalším nešvarem dnešní doby je nedostatek pohybové aktivity. Pro správný rozvoj dítěte je dostatek pohybu naprosto klíčovou záležitostí. Když má dítě pohybu nedostatek, má to na jeho tělo neblahý vliv. Dítě neumí koordinovat pohyby vlastního těla a tím je náchylnější k úrazům. Nedokáže správně dýchat, protože neumí ovládat svaly, které jsou k dýchání důležité. Když nedokážeme dobře dýchat, neokysličujeme správně celý svůj organismus, což může mít za následek spoustu zdravotních obtíží (například bolesti hlavy, bolesti břicha, špatné hojení ran a obecně špatnou regeneraci celého těla). Nedostatek pohybu může také za špatné držení těla, které má většina našich "zdravých" dětí.

Bohužel ubližovat svému tělu mohou také děti a dospělí, kteří mají pohybu dostatek. Sportovci všech věkových kategorií mají obecně problém s přetěžováním určitých částí těla. A to podle druhu sportu, kterému se věnují. U dětí to může mít za následek poruchy ve vývoji páteře a přetěžovaných kloubů. Dospělé pak jejich klouby bolí víc, než by bylo nutné. Když k takovému jednostrannému zatěžování dochází u dětí trvale, může to mít stejně dalekosáhlé následky, jako při nedostatku pohybu, možná ještě horší.

A jak se toto všechno týká zdravého ježdění? Zdravé ježdění by mělo zmírňovat či kompenzovat negativní důsledky našeho špatného životního stylu hlavně na náš pohybový aparát. U dětí i dospělých by mělo předcházet zdravotním problémům, na které si zakládají, případně pomoci v nápravě zdravotních obtíží již vzniklých.

A co tedy vlastně dokáže pouhé přirozené a správné posazení se na koně? Dokáže zapojit důležité svaly pro správné držení těla, dokáže uvolnit svaly příliš přetěžované a špatně zapojované. Aby se dítě na koně správně posadilo a udrželo se na něm, musí umět ovládat své tělo. Tím se naučí koordinovat pohyby a ovládat jednotlivé svalové skupiny vlastní vůlí. Naučí se vnímat vlastní tělo. 

Chcete-li své dítě naučit správně jezdit na koni, mělo by začít právě se zdravým ježděním.