Obchodní podmínky

 

Prodávající a kupující

Prodávající:

MUDr. Eliška Baštová
Valteřice 165    
514 01 Jilemnice
IČO: 06110550
DIČ: CZ8351232593

Kupující:

Kupujícím je zákazník, který odešle potvrzenou objednávku prostřednictvím tohoto webu.

 

Platby

Objednané zboží je možné si osobně vyzvednout ve Valteřicích č.p. 165 a při vyzvednutí v hotovosti zaplatit. Objednané zboží také zasíláme na dobírku prostřednictvím České pošty. Je možné objednávku uhradit i převodem na náš účet.

U každé objednávky požadujeme složení zálohy 500 Kč (resp. 1000 Kč v případě jezdeckého padu se všitou novou gelovkou) předem. Bez zaplacení této zálohy s výrobou padu nezačneme a objednávku považujeme za zrušenou. Pokud nebude po vyhotovení doplacena zbývající částka, tato záloha propadá ve prospěch prodávajícího, aby alespoň částečně pokryla náklady na výrobu padu.
 

Doprava

Osobní odběr objednaného zboží je možný kdykoliv po předchozí domluvě. Pokud nezvolíte osobní odběr, je objednané zboží kupujícímu odesíláno ve chvíli, kdy je předem uhrazeno při volbě platby na účet. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím České pošty či některé kurýrní služby (službu má právo volit prodávající). Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad.

 

Poštovné

Poštovné neplatíte, pokud si objednávku vyzvednete osobně v naší prodejně nebo v případě, že objednávka je zaplacena předem na účet.

Doprava po České republice:

- platba převodem na náš účet – poštovné ZDARMA (doprava Česká pošta či některá z kurýrních služeb)
- osobní odběr- ZDARMA
 

Doprava na Slovensko:

- je možná po předchozí dohodě a dle aktuálního ceníku dopravce


Objednávka

Zákazník je při vyplňování objednávky povinen uvádět pravdivé údaje. Povinné údaje jsou: jméno a příjmení, platná a úplná poštovní adresa pro doručení, funkční telefon, e-mail a parametry objednávaného padu.
Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace, vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem. Vaše osobní data a údaje o vašich nákupech jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou v žádném případě poskytovány třetím stranám.

 

Nepřevzetí objednávky

Nepřevezme-li kupující objednávku z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li přítomna osoba, která může objednávku převzít nebo není-li schopen uhradit dodanou objednávku), pak nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši. Po opakovaném neúspěšném pokusu o dodání zboží kupujícímu je objednávka zrušena a prodávající má právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s pokusy o doručení a se zrušením objednávky.

 

Reklamační řád

Reklamace vadného zboží vyřizujeme ve Valteřicích 165, 514 01, Jilemnice. Vadné zboží je třeba doručit osobně nebo zaslat poštou na tuto adresu. Na vyřízení reklamace má výrobce 30 dnů. V případě zjištění oprávněné vady zboží může kupující požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání zboží. Pokud volbu kupujícího nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo vrácení zaplacené částky.

 

Vrácení zboží

Zakoupené zboží vyhotovené na zakázku není možné vracet. Pokud je to nezbytně nutné, může kupující zakoupené nepoškozené zboží vyměnit osobně přímo v místě dodavatele za jiné zboží ve stejné ceně, je-li toto skladem. V žádném případě prodávající nevrací za zakoupené zboží peníze. U položek skladem má zákazník právo zboží bez udání důvodu vrátit, avšak pouze v případě, že nebylo použito ani nijak znehodnoceno.

 

Záležitosti týkající se nakupování prostřednictvím našich webových stránek nezmíněné v obchodních podmínkách se řídí platnými právními předpisy České republiky – občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Dále stvrzuje, že na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn.